วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กลุ่มดาวจักรราศี
ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวจักรราศี เดือนละ 1 กลุ่ม
ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวจักรราศี เดือนละ 1 กลุ่ม
กลุ่มดาวจักรราศีที่สัมพันธ์กับเดือนนั้น จะขึ้นและตกพร้อมกับดวงอาทิตย์
ใช้แผนที่ดาวศึกษากลุ่มดาวจักรราศีที่มองเห็นในช่วงหัวค่ำของวันที่ 1 มีนาคม
เส้นสุริยวิถีเอียงทำมุมกับระนาบเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า จึงทำให้เห็นกลุ่มดาวจักรราศีปรากฏในทิศเหนือ-ทิศใต้
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-