วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ที่ใช้สำรวจอวกาศและวัตถุท้องฟ้า
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ที่ใช้สำรวจอวกาศและวัตถุท้องฟ้า
สปุตนิค-1 ดาวเทียมดวงแรกของโลก, สปุตนิค-2 สุนัขไลก้าสู่วงโคจรครั้งแรก, เอ็กซ์พลอเลอร์-1 ดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐอเมริกา
กระสวยอวกาศ และยานอวกาศ