วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
ความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ
ความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ ได้แก่ จรวด เครื่องบินไอพ่น ขีปนาวุธ ดาวเทียม
เทคโนโลยีอวกาศ ได้แก่ สถานียานอวกาศ ยานอวกาศ ยานสำรวจอวกาศ กระสวยอวกาศ/ยานขนส่งอวกาศ
จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีอวกาศ ได้แก่ สปุกตนิก 1 ดาวเทียมดวงแรกของโลก, ยูริกกาการิน มนุษย์คนแรกสู่อวกาศ ยานอพอลโล่ 11