วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
ยานอวกาศอพอลโล 11 ที่นำนักบินอวกาศไปเหยียบบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2512
ยานอวกาศอพอลโล 11 ที่นำนักบินอวกาศไปเหยียบบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2512
ความเร็วต่ำสุดที่จะพาดาวเทียม หรือยานอวกาศ ไปนอกโลกคือ 38,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สถานียานอวกาศโคจรรอบโลก เพื่อเก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับโลก แล้วส่งรายงานมายังโลก ซึ่งประกอบด้วย ส่วนอาศัยและส่วนปฏิบัติการ
ประโยชน์ของสถานียานอวกาศ เพื่อเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ในสภาพไร้น้ำหนัก เช่น ผลิตยาใหม่ๆ รักษาโรคกระดูกและเบาหวาน รักษาโรคมะเร็ง