วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) การสังเคราะห์ด้วยแสง
พืชใช้แสงแดดในการสังเคราะห์ด้วยแสง จะได้แป้งซึ่งทดสอบได้ด้วยสารละลายไอโอดีน
พืชใช้แสงแดดในการสังเคราะห์ด้วยแสง จะได้แป้งซึ่งทดสอบได้ด้วยสารละลายไอโอดีน
สิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ อ๊อกซิเจน และกลูโคส
คลอโรฟิลล์ จะทำหน้าที่ดึงดูดพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการปรุงอาหาร
คำถามเกี่ยวกับการทดสอบน้ำแป้งด้วยไอโอดีน