วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) ผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
สิ่งจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ คลอโรฟิลล์และแสง
สิ่งจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ คลอโรฟิลล์และแสง
วัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ
ผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส และแก๊สออกซิเจน
คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น-วัตถุดิบ-ผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง