วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) การสืบพันธุ์ของพืช และการเจริญเติบโตของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
อวัยวะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือ ดอก (Flower)
การทดลองเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์ของพืช - ดอกไม้ เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง สังเกตรูปร่างลักษณะของดอกไม้