วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) การสืบพันธุ์ของพืช และการเจริญเติบโตของพืช
ทบทวนเรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ได้แก่ อวัยวะการสืบพันธุ์ ขบวนการสืบพันธุ์
ทบทวนเรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ได้แก่ อวัยวะการสืบพันธุ์ ขบวนการสืบพันธุ์
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ได้แก่ ลำต้นใต้ดิน ราก หน่อ ใบ
วิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ได้แก่ ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตา ทาบกิ่ง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ข้อดี-ข้อเสีย ของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ