วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) เทคโนโลยีชีวภาพ
สาระการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพที่พบในชีวิตประจำวัน
สาระการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพที่พบในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีชีวภาพที่คนไทยรู้จักมานาน เช่น ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาส้มฝัก ไวท์
พันธุวิศวกรรม หรือ การตัดต่อยีน(genetic engineering)
ประโยชน์ของการตัดต่อยีน และตัวอย่างพืชที่ตัดต่อยีน