คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การคูณ หาร เลขยกกำลัง
ทบทวนการคูณ หารเลขยกกำลัง
ทบทวนการคูณ หารเลขยกกำลัง
ตัวอย่าง การคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 1 - 3)
ตัวอย่าง การคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 4 - 6)
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณ หารเลขยกกำลัง