คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การคูณ หาร เลขยกกำลัง
ทบทวนการคูณ และหารเลขยกกำลัง
ทบทวนการคูณ และหารเลขยกกำลัง
แบบฝึกหัด โจทย์แก้สมการของเลขยกกำลัง
แบบฝึกหัด โจทย์แก้สมการของเลขยกกำลัง (ต่อ)
แบบฝึกหัด โจทย์แก้สมการของเลขยกกำลัง (ต่อ)