คณิตศาสตร์ ค31101
พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย (1)
การสร้างมุม ให้เท่ากับมุมที่กำหนดให้
การสร้างมุม ให้เท่ากับมุมที่กำหนดให้
แบบฝึกหัด การสร้างมุม ให้เท่ากับมุมที่กำหนดให้
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-