คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน การบวกและการลบทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การหาผลบวกทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การหาผลบวกทศนิยม
การบวกจำนวนเต็ม การบวกทศนิยม
ทศนิยมมีสมบัติสลับที่การบวก สมบัติเปลี่ยนกลุ่มการบวก / 0 เป็นเอกลักษณ์การบวก
แบบฝึกหัด การบวกทศนิยม