คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน การคูณ และการหารทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การคูณทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การคูณทศนิยม
การคูณจำนวนเต็ม การคูณทศนิยม
ตัวอย่าง การคูณทศนิยม
แบบฝึกหัด การคูณทศนิยม