คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
เศษส่วนแท้ เศษส่วนเกิน จำนวนคละ
ค่าสัมบูรณ์ของเศษส่วน
การเปรียบเทียบเศษส่วน