คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน การคูณ และการหารเศษส่วน
หลักการคูณเศษส่วน
หลักการคูณเศษส่วน
ตัวอย่าง การคูณเศษส่วน (ตย. 1-4)
แบบฝึกหัด การคูณเศษส่วน
แบบฝึกหัด การคูณเศษส่วน (ต่อ)