คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน การคูณ และการหารเศษส่วน
การคูณเศษส่วน และตัวอย่าง
การคูณเศษส่วน และตัวอย่าง
การหารเศษส่วน และตัวอย่าง
ตัวอย่างการหารเศษส่วน (ตย. 2-5)