คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
ตัวอย่าง การบวก-ลบ-คูณ-หาร ของเศษส่วน
ตัวอย่าง การบวก-ลบ-คูณ-หาร ของเศษส่วน
แบบฝึกหัด การบวก-ลบ-คูณ-หาร ของเศษส่วน (บฝ. 1)
แบบฝึกหัด การบวก-ลบ-คูณ-หาร ของเศษส่วน (บฝ. 2)