คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน (ข้อ 2)