คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
โจทย์ปัญหาเศษส่วน (ข้อ 4)
โจทย์ปัญหาเศษส่วน (ข้อ 4)
โจทย์ปัญหาเศษส่วน (ข้อ 8)
โจทย์ปัญหาเศษส่วน (ข้อ 9)