วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส สารที่ใช้ทำความสะอาดกับร่างกาย
การทดลองตรวจสอบ สารทำความสะอาดร่างกาย (สบู่ แชมพู ครีมอาบน้ำ) กับน้ำกระด้าง
การทดลองตรวจสอบ สารทำความสะอาดร่างกาย (สบู่ แชมพู ครีมอาบน้ำ) กับน้ำกระด้าง
สารเคมีสังเคราะห์ในแชมพู สบู่เหลวทั่วไป เช่น SLS DEA&TEA PEG
ส่วนประกอบทั่วไปของยาสีฟัน และข้อเสนอแนะในการเลือกใช้ยาสีฟัน
ข้อควรระวังในการใช้กรดแก่ - เบสแก่