คณิตศาสตร์ ค31101
คู่อันดับ และกราฟ กราฟ และการนำไปใช้
ตัวอย่าง การเขียนกราฟ จากตารางข้อมูลที่กำหนด
ตัวอย่าง การเขียนกราฟ จากตารางข้อมูลที่กำหนด
ตัวอย่าง การอ่านค่าข้อมูล จากกราฟความสัมพันธ์ (ปริมาณน้ำกับเวลา)
ตัวอย่าง การเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะทางกับเวลา จากข้อมูลที่กำหนด