คณิตศาสตร์ ค31101
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สมบัติที่เท่ากันได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สมบัติที่เท่ากันได้
สมบัติที่เท่ากันได้ของจำนวนใดๆ เช่น สมบัติการสมมาตร, สมบัติการถ่ายทอด, สมบัติการบวก-การคูณ
แบบฝึกหัด สมบัติที่เท่ากันได้ของจำนวนใดๆ