คณิตศาสตร์ ค31101
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
รูปทรงเรขาคณิต ที่ประกอบจากลูกบาศก์
รูปทรงเรขาคณิต ที่ประกอบจากลูกบาศก์
ข้อตกลงการมองภาพ ด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านบน ของลูกบาศก์เป็นรูปเรขาคณิต 3 มิติ
แบบฝึกหัด การพิจารณารูปเรขาคณิต 3 มิติ ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด การพิจารณารูปเรขาคณิต 3 มิติ ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ (ข้อ 2,3)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-