คณิตศาสตร์ ค31101
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า-ด้านบน-ด้านข้าง ของรูปสามมิติ เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย และปริซึม
ภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า-ด้านบน-ด้านข้าง ของรูปสามมิติ เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย และปริซึม
ตัวอย่าง การพิจารณารูปเรขาคณิตสามมิติ ด้านหน้า-ด้านบน-ด้านข้าง (บันได)
ตัวอย่าง การพิจารณารูปเรขาคณิตสามมิติ ด้านหน้า-ด้านบน-ด้านข้าง (ทรงกระบอก กรวย)