วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร การแยกสาร
การทดลองเรื่อง การแยกสารเนื้อผสม (พริกกับเกลือ, ข้าวสาร-ข้าวเปลือก-ทราย)
การทดลองเรื่อง การแยกสารเนื้อผสม (พริกกับเกลือ, ข้าวสาร-ข้าวเปลือก-ทราย)
การทดลองเรื่อง การแยกสารเนื้อผสม (ผงตะไบเหล็ก-กำมะถัน)
การทดลองเรื่อง การแยกสารเนื้อผสม (น้ำเกลือ)
บันทึกและสรุปผลการทดลองเรื่อง การแยกสารเนื้อผสม