วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำละลาย
การทดลองเรื่อง การสกัดน้ำมันระเหยและสีจากพืชในท้องถิ่น (ขิงแก่ ใบเตย ตะไคร้หอม อัญชัญ)
การทดลองเรื่อง การสกัดน้ำมันระเหยและสีจากพืชในท้องถิ่น (ขิงแก่ ใบเตย ตะไคร้หอม อัญชัญ)
บันทึกผลการทดลอง แยกน้ำมันระเหยและสีจากพืชในท้องถิ่น (ขิงแก่ ใบเตย ตะไคร้หอม อัญชัญ)
สรุปผลการทดลอง แยกน้ำมันระเหยและสีจากพืชในท้องถิ่น (ขิงแก่ ใบเตย ตะไคร้หอม อัญชัญ)
การสกัดสารจากพืชในท้องถิ่นของเรา และประโยชน์ของการสกัดสารจากพืช