วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - การแยกสาร การแยกสารโดยการกลั่น
หลักการของการกลั่นคือ สารแต่ละชนิดเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิเฉพาะ
หลักการของการกลั่นคือ สารแต่ละชนิดเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิเฉพาะ