สังคม ส31101
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนเรื่อง ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนเรื่อง ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชมวีดีทัศน์ เรื่อง พุทธประวัติ (ภาค 1)
นักเรียนตอบคำถามจากวีดีทัศน์
สรุปเรื่องประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-