สังคม ส31101
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนเรื่อง พระพุทธประวัติ
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนเรื่อง พระพุทธประวัติ
ชมวีดีทัศน์ การ์ตูนเรื่อง ประวัติของพระพุทธเจ้า ช่วงที่ 1 (ประสูติ-อภิเสกสมรส)
ชมวีดีทัศน์ การ์ตูนเรื่อง ประวัติของพระพุทธเจ้า ช่วงที่ 2 (พบเทวทูตทั้ง 4-ออกผนวช)
ครูสรุปเนื้อหาจากวีดีทัศน์และให้การบ้าน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-