วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงที่กระทำต่อวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง แรงที่กระทำต่อวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง แรงที่กระทำต่อวัตถุ
แรงที่กระทำต่อวัตถุ หน่วยของแรงเป็นนิวตัน (N)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งคือ ค่าของแรงที่ดึงสปริง