วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงที่กระทำต่อวัตถุ
รวมแรงที่กระทำต่อวัตถุเฉพาะขนาดของแรงไม่ได้ ต้องพิจารณาทิศทางของแรงด้วย
รวมแรงที่กระทำต่อวัตถุเฉพาะขนาดของแรงไม่ได้ ต้องพิจารณาทิศทางของแรงด้วย
กิจกรรม นักเรียน 2 คน ดันโต๊ะไปทางเดียวกัน และคนละทิศทาง
การรวมเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ ด้วยการสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ตัวอย่างการรวมแรง (ปริมาณเวกเตอร์) ของนักเรียนดันโต๊ะคนละทิศทาง