วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ งานและกำลัง
สาระการเรียนรู้เรื่อง งานและกำลัง และเกริ่นนำเรื่อง งาน
สาระการเรียนรู้เรื่อง งานและกำลัง และเกริ่นนำเรื่อง งาน
แรงและระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่
งานที่ทำได้ = แรง x ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับแรง
โจทย์คำนวณเรื่องงาน