วิทยาศาสตร์ ว31101
แรงที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง
สาระการเรียนรู้เรื่อง โมเมนต์ของแรง
สาระการเรียนรู้เรื่อง โมเมนต์ของแรง
ผลคูณของแรงกับระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรง (ด้านซ้ายจุดหมุน = ด้านขวาจุดหมุน)
โมเมนต์ (M) = แรง (F) x ระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง (I)
สมดุลของคานเกิดเมื่อ โมเมนต์ด้านซ้าย เท่ากับโมเมนต์ด้านขวา