สุขศึกษา พ31101
การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค (2) การเสริมสร้างความต้านทานโรค
การประเมินภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนไทย
การประเมินภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนไทย
วิธีป้องกันโรคติดต่อ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค วิธีเสริมภูมิต้านทานโรคโดยการรับประทานอาหารชนิดต่างๆ
ภาวะที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การใช้วัคซีนเซรุ่ม