วิทยาศาสตร์ ว32101
สารอาหารกับการดำรงชีวิต การคำนวณพลังงานในอาหาร
การคำนวณหาปริมาณความร้อนในหน่วยแคลอรี่
การคำนวณหาปริมาณความร้อนในหน่วยแคลอรี่
ตัวอย่างการคำนวณเปลี่ยนพลังงานความร้อน ในหน่วยแคลอรี่ และหน่วยจูล
ตัวอย่างการคำนวณเปลี่ยนพลังงานความร้อน ในหน่วยแคลอรี่ และหน่วยจูล (ต่อ)
สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน