วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน พลังงานกล
การทดลองเรื่อง พลังงานของสปริง
การทดลองเรื่อง พลังงานของสปริง
สรุปผลการทดลองเรื่อง พลังงานของสปริง
พลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นพลังงานที่สะสมในสปริง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ได้
ตัวอย่างพลังงานศักย์ยืดหยุ่นในกีฬายิงธนู, Bungee Jump