คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ อันตราส่วนของ จำนวนหลายจำนวน
การเขียนอัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน
การเขียนอัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน
ตัวอย่าง การเขียนอัตราส่วน จำนวนหลายๆ จำนวน
การเขียนอัตราส่วนต่อเนื่อง ที่เปรียบเทียบของที่มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป
ตัวอย่าง การเขียนอัตราส่วน ที่เปรียบเทียบของที่มากกว่า 2 ชนิด