คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ อันตราส่วนของ จำนวนหลายจำนวน
การเขียนอัตราส่วนต่อเนื่อง เปรียบเทียบปริมาณมากกว่า 2 ชนิด และตัวอย่างโจทย์
การเขียนอัตราส่วนต่อเนื่อง เปรียบเทียบปริมาณมากกว่า 2 ชนิด และตัวอย่างโจทย์
แบบฝึกหัด การเขียนอัตราส่วน โจทย์ สสวท. (ข้อ 4)
แบบฝึกหัด การเขียนอัตราส่วน โจทย์ สสวท. (ข้อ 5)