คณิตศาสตร์ ค32101
ความเท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมสองรูป ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
กิจกรรมสำรวจ ด.ด.ด. และข้อสรุปสามเหลี่ยมเท่ากันด้วย ด.ด.ด.
กิจกรรมสำรวจ ด.ด.ด. และข้อสรุปสามเหลี่ยมเท่ากันด้วย ด.ด.ด.
ตย. สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ ด้วย ด.ด.ด. (ตย. 1,2)
แบบฝึกหัด สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ ด้วย ด.ด.ด. (ข้อ 1,2)