คณิตศาสตร์ ค32101
ความเท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมสองรูป ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
สามเหลี่ยมเท่ากันด้วย ด.ด.ด. (ตย.ข้อ 4)
สามเหลี่ยมเท่ากันด้วย ด.ด.ด. (ตย.ข้อ 4)
สามเหลี่ยมเท่ากันด้วย ด.ด.ด. (ตย.ข้อ 5)
สามเหลี่ยมเท่ากันด้วย ด.ด.ด. (ตย.ข้อ 6)
สามเหลี่ยมเท่ากันด้วย ด.ด.ด. (ตย.ข้อ 7)