คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ทบทวน ความสัมพันธ์ของ ความยาวของด้านทั้งสามของ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ทบทวน ความสัมพันธ์ของ ความยาวของด้านทั้งสามของ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ตัวอย่าง การหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก (ตย. 1 - 3)
แบบฝึกหัด การหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก (ข้อ 1 - 2)
แบบฝึกหัด การหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก (ข้อ 3 - 6)