คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ
จำนวนตรรกยะ
จำนวนตรรกยะ
ทศนิยม การเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม
ทศนิยมซ้ำ
แบบฝึกหัด การเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม (ข้อ 1-6)