คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ
ตัวอย่าง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน
ตัวอย่าง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน
แบบฝึกหัด การเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน (7 ข้อ)
มารู้จักจำนวนตรรกยะกันเถอะ
แบบฝึกหัดจำนวนตรรกยะ และโจทย์ปัญหาเรื่องจำนวนตรรกยะ