คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ
ค่าที่เป็นทศนิยมไม่สิ้นสุด เขียนโดยใช้กรณฑ์
ค่าที่เป็นทศนิยมไม่สิ้นสุด เขียนโดยใช้กรณฑ์
จำนวนจริงคือ จำนวนที่เป็นจำนวนตรรกยะ หรือ จำนวนอตรรกยะ
แบบฝึกหัด พิจารณาจำนวนตรรกยะ หรือ จำนวนอตรรกยะ