คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สอง
การหารากที่สอง โดยวิธีการแยกตัวประกอบ
การหารากที่สอง โดยวิธีการแยกตัวประกอบ
ตัวอย่าง การหารากที่สอง (ตย. 1-2)
ตัวอย่าง การหารากที่สอง (ตย. 3-5)
แบบฝึกหัด การหารากที่สอง (7 ข้อ)