คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สอง
การหารากที่สอง โดยวิธีการตั้งหาร
การหารากที่สอง โดยวิธีการตั้งหาร
ตัวอย่าง การหารากที่สอง โดยวิธีการตั้งหาร (ตย. 1-2)
ตัวอย่าง การหารากที่สอง โดยวิธีการตั้งหาร (ตย. 3-4)