คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สอง
ทบทวน การหารากที่สอง โดยวิธีการตั้งหาร
ทบทวน การหารากที่สอง โดยวิธีการตั้งหาร
ตัวอย่าง การหารากที่สอง โดยวิธีการตั้งหาร (ตย. 1-3)
แบบฝึกหัด การหารากที่สอง โดยวิธีการตั้งหาร (บฝ. 1-4)