วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาศ ลมฟ้าอากาศ พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อน - เรียกชื่อตามความเร็วลมสูงสุด เช่น ดีเปรสชั่น โซนร้อน ไต้ฝุ่น
พายุหมุนเขตร้อน - เรียกชื่อตามความเร็วลมสูงสุด เช่น ดีเปรสชั่น โซนร้อน ไต้ฝุ่น
มรสุมเป็นลมประจำฤดู มีทิศแน่นอนสม่ำเสมอ
มรสุมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำ
ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ เช่น ลมบก-ลมทะเล ลมมรสุม