วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาศ มรสุม ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ
มรสุมเป็นลมที่พัดตามฤดูกาล เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิพื้นดิน-พื้นน้ำ
ประเทศไทยอยู่ในเขตอิทธิพล ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ลมมรสุมเป็นสภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดู